MESTO TRKE
PETROVARADINSKA TVRĐAVA

ORGANIZATOR DOGAĐAJA
Biciklistički klub Novi Sad
info@novisadmtb2021.com

DIREKTOR ŠAMPIONATA
NEMANJA Vajs
+381 64 16 29 732

KOORDINATOR VOLONTERA 
Bojana Krgović
+381 65 438 6752
novisadmtb.volonteri@gmail.com

ASISTENT DIREKTORA
Nataša Igić
+381 60 576 0272

OSOBA ZADUŽENA ZA KONTAKT SA NOVINARIMA
Ana Bojović
+381 63 126 3770

PR MENADŽER
Milica Rakić
+381 63 761 3056

OSOBA ZADUŽENA ZA COVID 19 PROCEDURU U SRBIJI
Marijana Ivezić
+381 61 201 8750
covid19@novisadmtb2021.com

OSOBA ZADUŽENA ZA INSTRAGRAM STRANICU
Mateja Ninković
+381 64 417 1114

OSOBA ZADUŽENA ZA INSTRAGRAM STRANICU
Dunja Grubor
+381 69 100 4998

VEB DIZAJNER
Vasilije Radošević
+381 64 464 1786

ORGANISATION TEAM

Nemanja
VAJS

Race CEO

Nemanja
VAJS

Race CEO

Nemanja
VAJS

Race CEO

Nemanja
VAJS

Race CEO

Nemanja
VAJS

Race CEO

Nemanja
VAJS

Race CEO

Nemanja
VAJS

Race CEO

Nemanja
VAJS

Race CEO

Nemanja
VAJS

Race CEO